TIỆC SINH NHẬT FPT PLAY VÀ CBNV THÁNG 09/2023

Chúng tôi rất vui khi được 𝐅𝐏𝐓 𝐏𝐥𝐚𝐲 tin tưởng lựa chọn để tổ chức sinh nhật.

Nhà hàng Bia Thu Trà xin được gửi lời chúc tới 𝐅𝐏𝐓 𝐏𝐥𝐚𝐲 và toàn thể các anh chị em trong công ty sinh nhật trong tháng 9 🥳
---------------------
NHÀ HÀNG BIA THU TRÀ
📍Địa chỉ: 2A Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội